?

Log in

No account? Create an account
Gezocht / Aangeboden [entries|friends|calendar]
Muzikanten

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[05 Oct 2005|01:15am]

leehw
Gezocht
Zanger, omgeving gelderland! Voor band met eigen nummers, maar ook coverwerk.
Veel bandervaring is niet vereist, een goede, aparte stem daarentegen wel!

Gezocht
Gitariste met zangstem, drumster en toetseniste, omgeving gelderland. Voor een "meidencoverband"! Veel bandervaring is niet vereisd. We zijn nu in een formatie van 4 meiden (+/- 18), waarvan de toetseniste ons verlaat. De drumster kan ook gitaarspelen en zingen, dus vandaar deze vraag.

Laat maar een comment achter!
post comment

Mata Cabra zoekt slagwerkers en zangeres [28 Dec 2004|07:55pm]

linnn
SlagwerkersCollapse )

ZangeresCollapse )
23 comments|post comment

Welkom [28 Dec 2004|07:43pm]

linnn


Muzikanten

Een klein initiatief voor muzikanten die een band zoeken of andersom. Iedereen is vrij om te posten of te reageren.

Beginnende bassisten, ervaren zangeressen, conservatorialui alles kan, alles mag.
Zolang het gaat om het zoeken van een muzikant of band is alles toegestaan.

Stel jezelf voor en geef duidelijk aan wie/wat je zoekt.

Knock yourself out.

navigation
[ viewing | most recent entries ]